Tomtevelger

Ved å klikke på tomtene på kartet vil du få informasjon om størrelse og pris på de ulike tomtene.

Ta kontakt ved interesse!

Med unntak av de reserverte tomtene til Ålhytta (nr. 1-28) har vi ingen byggeklausul på noen av våre tomter. Valg av hytteleverandør er helt opp til kjøper.

Reservert = Holdt av til en spesifikk hytteleverandør. Ta kontakt for mer informasjon.

Ikke klar = Planlagt utbygging men ikke klar for salg.